حذف تصویر از اسلایدر

حذف تصویر از اسلایدر

نحوه حذف کردن تصویر از اسلایدر تصاویر وب سایت توسط پنل مدیریت محتوای کیان


افزودن تصویر به اسلایدر

افزودن تصویر به اسلایدر

نحوه اضافه کردن تصویر جدید به اسلایدر تصاویر وب سایت توسط پنل مدیریت محتوای کیان